نشست تخصصی معاونین مهندسی شرکت های توزیع برق به میزبانی...

نشست تخصصی معاونین مهندسی شرکت های توزیع برق به میزبانی...

نشست تخصصی معاونین مهندسی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور جهت ممیزی سامانه های مهندسی به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ مهندس ایوب پسرک لی معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق گلستان هدف از برگزاری این نشست را معرفی نرم افزارهای مورد استفاده و شاخص حوزه معاونت مهندسی، آشنایی با نرم افزارهای بین المللی محاسبات مکانیکی شبکه های توزیع و اصلاح روش های محاسباتی آنها،  یکپارچه سازی و بومی سازی روش های مطالعات مکانیکی و الکتریکی شبکه در سطح کشور و استفاده از تجربیات شرکت های توزیع نیروی برق در این بخش عنوان نمود.

وی برگزاری اینگونه نشست ها جهت آگاهی از توانمندیهای شرکتهای دیگر و ارتقای وضعیت شرکت های زیر مجموعه صنعت برق بصورت مستمر را خواستار شد.

در ادامه دکتر کوروش موسوی تاکامی معاون فنی و مهندسی توزیع توانیر ضمن بیان استراتژی صنعت توزیع نیروی برق در حوزه مهندسی ؛گفت : قابلیت ها و توانایی های سامانه های طراحی بایستی خواسته های استاندارد را در بر داشته باشد و تکنولوزی مدرن روز برخوردار باشد.

وی اضافه کرد : سیاست معاونت هماهنگی توزیع توانیر ساماندهی سامانه های مهندسی ، ارائه الگوریتم و شرح خدمات جهت تامین ، تهیه یا طراحی سامانه های پیشرفته و مکانیزاسیون مکان محور نظارت است که بطور جد پیگیری و اجرا خواهد شد.

در ادامه این نشست نرم افزارهای قابل استفاده در معاونت مهندسی و  نرم افزار سامانه جامع مهندسی توسط مدعوین مورد بررسی قرار گرفت .

نشست تخصصی معاونین مهندسی شرکت های توزیع برق به میزبانی گلستان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات