سرگردانی سازندگان بین سازمان ثبت، شهرداری و نظام مهندسی/ کم فروشی با سیکل اشتباه تعیین متراژ

اختلاف متراژ ثبت شده توسط شهرداری، سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی مشکلات بسیاری برای سازندگان در زمان گرفتن سند به وجود آورده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات