بازدید دکتر آرام مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند از نیروگاه

بازدید دکتر آرام مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند از نیروگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند آقای دکتر سعید آرام مدیرعامل جدید شرکت تولید نیروی برق دماوند مالک نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) طی بازدیدی به همراه آقای دکتر محسن ضرغام رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند از بخش های مختلف این نیروگاه از جمله واحدهای گاز و بخار، اتاق فرمان ، کارگاه تعمیرات  بازدید نموده و از نزدیک با شرایط و وضعیت کنونی نیروگاه آشنا شدند.
همچنین در جریان این بازدید جلسه ای با حضور معاونتها و مدیران نیروگاه برگزار شده و ضمن آشنایی ایشان با کادر مدیریتی نیروگاه طی سخنانی به تبیین نظرات و اهداف خود پرداختند.
ایشان با اشاره بر تاکید بر بهره برداری بهینه از نیروگاه عنوان نمودند که با طرح ها و ایده هایی که منجر به بهبود عملکرد و ایجاد رضایتمندی و منتجه به افزایش تولید و درآمد نیروگاه باشد استقبال کرده و انتظار داریم از حداکثر ظرفیت موجود در نیروگاه استفاده شود و ما نیز آمادگی برای حمایت و پشتیبانی لازم را داریم.
تاکید بر آموزش کارکنان و نگاه ویژه به منابع انسانی ،فعال بودن کمیته های فنی جهت بررسی اشکالات و ارائه طرح های بهینه سازی و بهبود عملکرد و استفاده از پتانسیل و تخصص مجموعه کارکنان نیروگاه از دیگر مواردی بود که ایشان به آن اشاره داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات