کاهش نرخ خروج اضطراری نیروگاه خلیج فارس در تابستان 98

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس، نیروگاه گازی خلیج فارس به عنوان حامی محیط زیست در تولید انرژی پاک با در دستور قرار دادن رونق تولید در سال 98 به تولید مستمر و پایدار برق ادامه می دهد. در پیک تابستان امسال نرخ خروج اضطراری نیروگاه گازی خلیج فارس 2/1 درصد کاهش یافت و با موفقیت از پیک برق، بدون خاموشی و با آمادگی بیش از 98% عبور نمود. لازم به ذکر است در نیمه دوم سال، تعمیرات اساسی یک واحد و بازدید دوره ای پنج واحد گازی نیروگاه در دستور کار قرار دارد تا تمام واحد ها برای تولید در پیک سال آینده آماده باشند.

نیروگاه گازی خلیج فارس دارای ۶ واحد 165/1 مگاواتی از نوع GT E2_13 است که در منطقه شهر قلعه قاضی بندرعباس قرار دارد و بیشتر از یک سوم تولید برق استان هرمزگان را برعهده دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

  شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

  شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات