اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نیروگاه ...

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نیروگاه ...

دوره بهره برداری از نیروگاه بخاری با تدریس اقای مهندس مسافری به مدت 32 ساعت در 98/8/25 توسط گروه نیروگاه مجتمع اذربایجان برگزار خواهد شد
شماره تماس گروه نیروگاه 3287595
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات