اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

دوره اصول ایمنی در انبارها در دو گروه با تدریس اقای مهندس غلامی به مدت 12 ساعت در تاریخ های 98/8/28 و 98/9/4 توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد.
شماره تماس گروه نیروگاه 32875915
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات