اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها  در دو گروه با تدریس آقای مهندس حاجی زاده به مدت 26 ساعت در تاریخ های  98/8/25 و 98/9/2در  گروه آموزشی نیروگاه مجتمع اذربایجان برگزار خواهد شد
شماره تماس گروه نیرگاه 32875915
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات