گزارش تصویری جلسه کمیته فنی شهر اسفراین روز شنبه 25 آبان ماه 98

گزارش تصویری جلسه کمیته فنی شهر اسفراین روز شنبه 25 آبان ماه 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات