برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای رامیان ، علی آباد کتول و آزادشهر

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای رامیان ، علی آباد کتول و آزادشهر

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای رامیان ، علی آباد کتول و آزادشهر

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای رامیان ، علی آباد کتول و آزادشهر

برگزاری جلسه  ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای  رامیان ( مورخ 19/8/98 ) ، علی آباد کتول ( مورخ 20/8/98 ) و آزادشهر ( مورخ 21/8/98 ) با شرکت مهندس سوخته سرایی معاون اداره کل مدیریت بحران .
در این جلسات مهندس سوخته سرایی بر اجرای صحیح مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس که با شعار مدرسه ایمن ، جامعه تاب آور در 6 آذر ماه برگزار می گردد و همچنین بر اجرای مانور محله محور که باعث افزایش آمادگی و تاب آوری جامعه در  مقابل حوادث و کاهش آثار زیانبار آن خواهد شد ، تاکید نمودند . در ادامه به تشریح قانون جدید مدیریت بحران پرداختند و خواستار مشارکت ستاد شهرستان در تهیه اسناد قانون آن شدند .
همچنین  با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و احتمال آتش سوزی عرصه های جنگلی و مراتع، انجام اقدامات پیشگیرانه و پایش مستمر را خواستار شدن
وی از دستگاههای اجرای عضو ستاد خواستند نسبت به ایجاد ساختار مدیریت بحران در دستگاه خود اقدام نمایند و کارشناس مرتبط را به ستاد شهرستان معرفی نمایند .
در خاتمه از دستگاههای اجرایی که اعتبار حوادثی دارند خواستند در مبادله موافقتنامه و اجرای عملیات تسریع نمایند.

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای رامیان ، علی آباد کتول و آزادشهر

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای رامیان ، علی آباد کتول و آزادشهر

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستانهای رامیان ، علی آباد کتول و آزادشهر


لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

  منبع خبر

  اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

  اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات