بازدید مهندس سرمدی سرپرست محترم شهرداری اسلامشهر از ستاد مدیریت بحران

بازدید مهندس سرمدی سرپرست محترم شهرداری اسلامشهر از ستاد مدیریت بحران

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر،جناب آقای مهندس داود سرمدی سرپرست محترم شهرداری اسلامشهر راس ساعت 7 صبح چهارشنبه مورخ 96/7/19 بصورت سرزده از ستاد مدیریت بحران شهربازدید به عمل آوردند.


گفتنی است در این بازدید که نزدیک به دو ساعت بطول انجامید، مهندس سرمدی از واحدهای مختلف سایت مذکور از جمله : بیمارستان صحرایی 50 تخته خوابی، نانوایی سیار،آشپزخانه سیار، انبار ملزومات، سالن ورزشی و... دیدن فرمودند.
ضمناٌ سرپرست شهرداری پس از بازدید از اماکن فوق نشست صمیمانه و بسیار مفیدی با مدیر و کارکنان ستاد مدیریت بحران شهر انجام دادند.
همچنین در ابتدای جلسه جناب آقای چنگیز جعفری سرپرست ستاد حوادث غیر مترقبه گزارش مدونی از روند فعالیت های ستاد و چگونگی پیشرفت کارها و پروژه ها و مشکلات و چالش های پیش روی ستاد ارائه کردند و سپس مهندس سرمدی رهنمودهای مدبرانه را جهت رفع مشکلات و تسهیل در پیشرفت امور ستاد ارائه نمودند و نیز از نزدیک با مشکلات و کمبودهای این ستاد آشنا شدند و در پایان این نشست هم درخصوص موضوعات مطروحه دستورات مقتضی را جهت پیگیری، اجرا و اقدام مبذول نمودند.


لینک اصل خبر در سایت ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر

    منبع خبر

    ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر

    ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر یک سازمان دولتی در شهر اسلامشهر می باشد

      نظرات