شورای اداری شهرستان گلوگاه

شورای اداری شهرستان گلوگاه

برگزاری نشست شورای اداری شهرستان گلوگاه در روز شنبه مورخ 25 آبان 98 با حضور مهندس احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات