شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی در جهت تجهیز آرامستان و افزایش خدمات رسانی اقدام به خرید خودروی حمل متوفی نمود.

شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی در جهت تجهیز آرامستان و افزایش خدمات رسانی اقدام به خرید خودروی حمل متوفی نمود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات