بازدید مهندس اسلانی شهردار مجلسی از مراحل اجرای پروژه ی کاشت بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی -مبارکه به همراه دکتر روناسی مسئول این پروژه در سایت کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در بلوار توحید شهر علامه مجلسی (ره)

بازدید مهندس اسلانی شهردار مجلسی از مراحل اجرای پروژه ی کاشت بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی -مبارکه به همراه دکتر روناسی مسئول این پروژه در سایت کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در بلوار توحید شهر علامه مجلسی (ره)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات