نرم افزار حفاری شهرداری قزوین در کمیته فنی هماهنگی مورد بررسی قرار گرفت

نرم افزار حفاری شهرداری قزوین در کمیته فنی هماهنگی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ وحدانی فر گفت: این کمیته به منظور هماهنگی در اجرای پروژه ها هر پانزده روز یک بار در سطح مناطق شهرداری برگزار می شود.

وحدانی فر افزود: در این نشست با توجه به اینکه حدود یک سال از راه اندازی نرم افزار حفاری گذشته، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از بازبینی بخش انشعابات نرم افزار حفاری مقرر شد تا سازمان آمار شهرداری قزوین با هماهنگی این مدیریت و واحد درآمد شهرداری نسبت به راه اندازی بخش توسعه و اصلاح شبکه نی اقدام کرده تا صدور تمام مجوزهای حفاری به صورت مکانیزه و سیستمی انجام پذیرد.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات