مطالبه گري به بسط نظام پاسخگويي كمك مي كند

مطالبه گري به بسط نظام پاسخگويي كمك مي كند

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري شمشيربند كه پيرامون ضرورت پاسخگويي به مردم سخن مي گفت اظهار داشت : هر شخص يا سازمان و تشكيلاتي كه بلحاظ قانوني مسئوليتي در قبال جامعه و مردم دارد بايد در مورد عملكرد خويش پاسخگو باشد و شورا هم از اين امر مستثني نيست .

وي ادامه داد : رهبر معظم و معزز انقلاب درباره ضرورت پاسخگو بودن مسئولان مي فرمايند افراد مسئول بايد نظام پاسخگويي را براي خود متحتم بدانند چراكه الزامات اين امر از قبيل صداقت و شفافيت و تلاش و احساس مسئوليت ، هم به نفع خود و دستگاه متبوعشان است و هم به نفع جامعه اي كه براي آن كار مي كنند .

شمشيربند خاطرنشان كرد : مهمترين عاملي كه مي تواند به بسط نظام پاسخگويي كمك كند ، مطالبه گري است به اين معنا كه بر اثر مطالبه گري مردم ، عملكردها در مسير شفافيت جريان پيدا مي كند و شفافيت هم نسبت مستقيمي با پاسخگويي دارد .

سخنگوي شوراي اسلامي شهر ساري با بيان اينكه مطالبه گري بايد با شناخت و آگاهي توام باشد ، تصريح كرد : شهروندان عزيز با اشراف بر ماهيت مطالبات خود از نهاد مديريت شهري و كيفيت پيگيري آن مي توانند اراده خويش را بدرستي در انجام امور اعمال  و شورا را نيز در مسير واقعي اش هدايت نمايند  .

وي يادآور شد : نهاد مديريت شهري دو بازوي تصميم گيري و اجرايي دارد كه عبارتند از شوراي شهر و شهرداري . حدود اختيارات شورا در دو بعد تصميم گيري و نظارت در قانون مشخص شده و شهرداري هم با توجه به تعدد و تنوع ماموريتهايش ، نهادي مهم و موثر در زندگي شهروندان به شمار مي آيد .

شمشيربند گفت : هرچند شوراها با توجه به ماهيت و خاستگاه مردمي، قرابت خاصي با مردم دارند و محل بيشترين مراجعات آنان هستند اما حقيقت اين است كه وظيفه اجرايي ندارد و لذا انتظارات از شورا بايد به حيطه وظايف و اختيارات قانوني اين نهاد محدود شود تا ميزان كارآمدي اعضاي شورا بطور جدي محك بخورد و امكان قضاوت و ارزيابي عملكردشان نيز فراهم باشد و همچنين در قبال عملكرد خود پاسخگو باشند در حاليكه توقع انجام كارهاي اجرايي يا اقداماتي خارج از اختيارات قانوني از اعضاي شورا ، آنها را از انجام وظايف اصلي شان بازميدارد و در نتيجه جريان مطالبه گري نيز به محاق مي رود.

وي در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرد : از مهمترين مباحث مطروحه در جلسات اخير شوراي اسلامي شهر ساري ، بررسي وضعيت پروژه هاي در دست اجرا و پيگيري آنها بر حسب اولويت بندي بوده كه سعي گرديد همه فعاليتها در اين راستا منطبق بر مطالبات شهروندان گرامي باشد .

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري اضافه كرد : از جمله اين پروژه ها ، نيروگاه زباله سوز مي باشد كه مديريت شهري ساري براي تامين آسايش شهروندان كمك هاي موثري هم از حيث تخصيص بودجه و هم از لحاظ پيگيريهاي ميداني به پيشرفت آن نموده است و اميدواريم دولت به تعهدات خود در اين پروژه عمل كند تا شاهد تسريع در تحقق آن باشيم.

وي به تشديد بارش ها در پائيز و زمستان اشاره كرد و گفت : يكي از معضلات آزاردهنده در سطح شهر بحث آبگرفتگي بود كه با كمترين بارش ها نيز حادث مي شد ولي با اجراي طرح هدايت آبهاي سطحي تا حدود زيادي بر اين مشكل غلبه كرديم. تا كنون كانالهاي هدايت اين آبها با صرف ده ها ميليارد تومان اعتبار در بسياري از مناطق و مسيرهاي شهر ساري احداث شده و همين امر سطح آبگرفتگي معابر را بطرز چشمگيري كاهش داده كه با تكميل رينگ كانالها قطعا به حداقل خواهد رسيد.

شمشيربند اظهار داشت : طرح هاي جامع مديريت پسماند و ترافيك نيز بعنوان ديگر طرحهاي اولويت دار در راستاي تامين خواسته هاي بحق مردم مركز استان توسط شوراي شهر پيگيري مي شود.

وي افزود : زمينه سازي براي توسعه سرمايه گذاري در شهرداري با محوريت كميسيون سرمايه گذاري شورا ، كمك به تامين منابع درآمدي پايدار شهرداري و خوداتكايي سازمانهاي تابعه با محوريت كميسيون برنامه و بودجه و مشاركت مركز پژوهش هاي شورا ، تقويت سازمان عمران با واگذاري پروژه ها به منظور توسعه كمي و كيفي عمران شهري با محوريت كميسيون فنی وعمران و به کارگیری ظرفیت هایی همچون گردشگری در جهت توسعه شهری با محوریت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  از ديگر برنامه هاي شوراي شهرساری مي باشد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات