آزمون دوره HSE(۲به۱) و آزمون مجدد دوره های ارتقاء پایه (۳به۲و۲به۱ صلاحیت اجرا) دانشگاه صنعتی ارومیه در مورخ ۹۸/۹/۱

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات