راهکاری برای کاهش خسارت ساختمان

راهکاری برای کاهش خسارت ساختمان

دسترسی به این اطلاعات بطور قطع و یقین در مدیریت بهتر بحران، نحوه و مسیرهای ورود تیم‌های آتش نشانی و نجات و جلوگیری از سرایت آتش، خروج به موقع تمامی افراد در ساختمان و درنهایت جلوگیری از ریزش ساختمان تاثیر بسزایی داشت. مدل سازی اطلاعات ساختمان یا Building Information Modeling (BIM) رویکردی جدید در مدیریت پروژه‌های عمرانی و صنعتی به عنوان نمایش دیجیتال ویژگی‌های فیزیکی و عملکردی یک ساخته است که بطور چشمگیری در سال‌های اخیر در کلیه مراحل صنعت ساخت و ساز در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات