​دكتر مهدي بينا دبير كميته توسعه شهرهاي هوشمند مجمع شهرداران آسيايي: نقش مهم بخش خصوصي در هوشمندسازي

​دكتر مهدي بينا دبير كميته توسعه شهرهاي هوشمند مجمع شهرداران آسيايي: نقش مهم بخش خصوصي در هوشمندسازي​دكتر مهدي بينا دبير كميته توسعه شهرهاي هوشمند مجمع شهرداران آسيايي :

نقش مهم بخش خصوصي در هوشمندسازي


دكتر مهدي بينا، دبير كميته توسعه شهر هاي هوشمند مجمع شهرداران آسيايي، در همايش نقش مهندسان شهرساز در تحقق شهر هوشمند با بيان اينكه هوشمندسازي شهر ها در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: تا سال
۲۰۲۵ بيش از ۸۰۰ ميليارد دلار در زمينه هوشمندسازي شهر ها هزينه خواهد شد. يكي از اصلي ترين اهداف شهر هوشمند، توسعه جريان هاي درآمدي پايدار و اشتغال است. البته راه دستيابي به آن در شهر هاي مختلف متفاوت است. برنامه ها و سياست هاي هر شهر در زمينه هوشمندسازي مبتني بر نياز ها و شرايط خاص خودش است و با ديگر شهر ها تفاوت دارد. به همين دليل نمي توان نسخه پياده شده در يك شهر هوشمند موفق اروپايي را به طور كامل در شهري مثل مشهد اجرا كرد و انتظار گرفتن نتيجه مطلوب را داشت. لزوم ورود استارت آپ ها و بخش خصوصي در فرايند هوشمندسازي از ديگر مواردي بود كه دبير كميته توسعه شهر هاي هوشمند آسيايي به آن اشاره و بيان كرد: در خيلي از شهر هاي هوشمند دنيا، نياز هاي مديريت شهري به استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان ارائه شده و حل آن ها به عهده اين بخش هاي خصوصي است، اما در كشور ما اين مسئله هنوز جا نيفتاده است. ايران در سال ۲۰۱۹ رتبه ۶۱ نوآوري در دنيا را داشت. با وجوداين مي بينيم نرخ بيكاري در كشور ما بالاست و تقريبا هيچ برند توليدي در سطح جهاني نداريم. اين مسئله ناشي از تمركز بر انحصار بخش هاي حاكميتي در حوزه هاي مختلف كشور و بازي ندادن بخش خصوصي است. با تغيير اين سياست در شهر هاي هوشمند مي توانيم شاهد توسعه بيشتر در اين بخش ها باشيم.
دكتر مهدي بينا به شرايط شهر مشهد در زمينه هوشمندسازي هم اشاره كرد و در اين زمينه گفت: يكي از مباحث مهم در شهر هاي هوشمند، موضوع دسترسي كسب و كار ها به اطلاعات مختلف شهري است كه در اين زمينه در مشهد اقدامات خوبي انجام شده است. همچنين نرم افزار «شهر من» نمونه خوبي از نرم افزار هاي شهري است كه در مشهد راه اندازي شده است، اما هنوز به تبليغات بيشتر براي شناخته شدن در بين شهروندان نياز دارد. در كنار كار هاي انجام شده، مشهد بايد در فضاي بين المللي بيشتر خود را معرفي كند و همكاري هاي بيشتري با شهر هاي هوشمند موفق دنيا داشته باشد. معرفي فعاليت ها و ظرفيت هاي موجود در مشهد در رويداد هاي بين المللي مي تواند سرمايه گذاران زيادي را از ديگر نقاط جهان براي توسعه پروژه هاي شهري مشهد به اينجا بياورد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات