مهندس شهريار ال شيخ معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري مشهد: مشهد، پيشگام در ايجاد زير ساخت هاي شهر هوشمند

مهندس شهريار ال شيخ معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري مشهد: مشهد، پيشگام در ايجاد زير ساخت هاي شهر هوشمندمهندس شهريار ال شيخ معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري مشهد :

مشهد، پيشگام در ايجاد زير ساخت هاي شهر هوشمند

مهندس شهريار آل شيخ، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري مشهد، از ديگر افراد حاضر در همايش نقش مهندسان شهرسازي در تحقق شهر هوشمند بود كه با اشاره به تعريف هاي مختلفي كه از شهر هوشمند وجود دارد، گفت: شهر هوشمند موضوعي پرچالش است و بيش از ۱۰۰ تعريف مختلف در دنيا براي آن وجود دارد. اما در مجموع بايد گفت كه هوشمندسازي يك مقصد و هدف نيست، بلكه به عنوان يك سبك زندگي و فرايندي براي داشتن زندگي بهتر براي شهروندان مشخص مي شود. بخشي از هوشمندسازي به استفاده از فناوري و روش هاي جديد براي حل مسائل شهري مربوط است. با توجه به اينكه چالش ها در هر شهر متفاوت است، برنامه هاي هوشمندسازي در آن ها هم با يكديگر فرق دارد و الزاما هم تمام اين برنامه ها ديجيتال و فناورانه نيست.
مهندس آل شيخ با اشاره به اينكه در مجموع شهر هوشمند
۶ مؤلفه كلي دارد، بيان كرد: بر اساس قوانين كشور، مديريت شهري تنها در ۵/۲ حوزه از اين ۶ بخش مي تواند به طور مستقيم ورود كند و در بقيه بخش ها تنها مي تواند به عنوان يكي از بازيگران مشاركت داشته باشد. مديريت شهري در مدت اخير به دنبال ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز براي حركت به سمت هوشمندسازي بوده است. در يكي از اقدامات انجام شده در اين زمينه، سال گذشته زيرساخت NBIOT به عنوان شبكه ارتباط بين حسگر ها را تا حدود ۸۰ درصد در مشهد ايجاد كرديم و به عنوان اولين شهر در كشور به اين زيرساخت مجهز شديم. از ديگر اقدامات مديريت شهري هم مي توان به الكترونيكي شدن شهرداري هاي مناطق ۱۲ و ۸ اشاره كرد. در نظر داريم تا پايان سال همه مناطق شهرداري غرب مشهد به صورت الكترونيكي اداره شود و ديگر نيازي به مراجعه حضوري مردم به آن ها نباشد.
معاون برنامه ريزي شهرداري مشهد به تفاهم نامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي هم اشاره كرد و درباره آن به گفت: ما در حوزه هاي شهرسازي به حضور استارت آپ ها و فعال شدن آن ها خيلي نياز داريم. در نظر داريم كه از توان نظام مهندسي و جامعه خلاق مديران فني موجود در اين حوزه استفاده كنيم. اين تفاهم نامه مبناي همكاري ما با نظام مهندسي براي استفاده از ظرفيت موجود در جامعه مهندسين شهرساز براي حل مسائل و چالش هاي شهري با فرايند هايي خلاق و نوآورانه است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات