اعتبار زمانی نظریه های فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی فقط 18 ماه از زمان صدور می باشد

اعتبار زمانی نظریه های فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی فقط 18 ماه از زمان صدور می باشد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات