اطلاعیه الکترونیکی شدن ارسال پرونده های ماده 27

اطلاعیه الکترونیکی شدن ارسال پرونده های ماده 27

قابل توجه کارشناسان محترم ماده ۲۷:

ارسال کلیه پرونده های ماده ۲۷ اعم از قرار کارشناسی ، مستندات ، گزارشات و ... از تاریخ  ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ به صورت الکترونیکی و طبق الگوریتم ذیل انجام می پذیرد.


۱-      ارسال مستندات پرونده ارجاعی به کارشناس محترم ماده ۲۷ .

۲-      ارسال پیامک برای کارشناس جهت مراجعه به کارتابل .

۳-      رویت مدارک ارسالی جهت پذیرش و یا عدم پذیرش و اعلام نتیجه از طریق کارتابل به واحد ماده ۲۷ .( مدت ۲۴ ساعت)

۴-      صدور قرار کارشناسی و ارسال به کارتابل کارشناس .

۵-      تهیه گزارش توسط کارشناس و ارسال از طریق کارتابل به واحد ماده ۲۷ .

۶-      بررسی گزارش ارسالی توسط واحد ماده ۲۷ جهت تایید نهایی .

۷-      ارسال فیزیکی اصل گزارش کارشناسی پس از تایید نهایی . لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات