لغو شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی

لغو شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای  لغو شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرد.

در  نامه مهندس اسلامی وزیر راه وشهر سازی با اشاره به درخواست های رسیده از استان ها آمده است: در راستای تنظیم روابط حرفه ای بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان و برای بهره گیری از خدمات اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز ، دستور العمل موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دست بررسی و تدوین می باشد.

از این رو تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل یاد شده مستند به ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی کمافی السابق ملاک عمل خواهد بود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات