تاکید کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی بر تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید

تاکید کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی بر تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید


تاکید کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی بر تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید

کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل جلسه داد و در مورد مهمترین مسائل مطرح شده در جلسه مشترک با مدیران مالی و خزانه داران سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به رایزنی پرداخت.
در آغاز جلسه،مهندس امراللهی خزانه‌دار شورای مرکزی در مورد تکالیف صورت معاملات فصلی و نیز ضرورت رعایت استانداردهای حسابداری و کنترلهای داخلی سخن گفت و از اعضا خواست در مدت باقیمانده تا پایان سال با برنامه ریزی منظم دستور کارهای کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی در زمینه مسائل مالی سازمان را به پیش ببرند.
در این جلسه بر اهمیت ارائه آموزش به مدیران مالی و خزانه داران سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها تاکید و مقرر شد این دوره ها در مواردی چون: تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید و نیز تکالیف مربوط به صورت معاملات فصلی، برگزار شود
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات