فراخوان همکاری با کمیته آموزش و ترویج سازمان

اعضای محترمی که علاقمند به همکاری با کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می باشند ؛ در صورت دارا بودن شرایط زیر، رزومه خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 4 آذر ماه 1398 به واحد آموزش سازمان ارائه نمایند.


شرایط اعضای کمیته:


1)داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از رشته های اصلی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در گرایش های اصلی یا مرتبط با مدرک کارشناسی یکی از رشته های اصلی مندرج در قانون و دارا بودن حداقل 14 نیم سال تحصیلی سابقه آموزش دانشگاهی در طی 9 سال منتهی به زمان درخواست یا آموزش حرفه ای مهندسی به مدت حداقل 7 سال یا حداقل 7 سال سابقه مدیریت آموزش مهندسی
2)نداشتن محکومیت  انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان ارائه درخواست یا گذشت 7 سال از زمان صدور رای قطعی مذکور

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات