نشست بخشداران و شهرداران استان با ریاست سازمان

مهندس امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در جمع بخشداران و شهرداران مناطق مختلف استان قم با بیان اینکه گسترش خدمات الکتروینکی در بخش های مختلف اولویت سازمان است اظهار داشت: در سالهای اخیر  بسیاری از خدمات از سوی سازمان به صورت الکترونیکی ارائه می شود که این امر موجب کاهش ترددهای شهری و تسریع در فرآیندها شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  بیان داشت: فرآیند ارسال گزارش های مرحله ای ناظران و همچنین ارسال و کنترل نقشه ها به صورت الکترونیکی برنامه ریزی شده است که امیداوریم بخشی که باقی مانده در اولین فرصت اجرایی شود.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم آمادگی ارائه خدمات الکترونیکی به بخش ها و شهرهای اطراف قم را دارد که این امر در نهایت موجب وحدت رویه برای ارسال دستور نقشه ها و سایر خدمات نیز خواهد شد.

مقومی بیان داشت: انتظاری که از سوی شهرداری ها و بخشداری های استان می رود آن است که در صورت عدم حضور ناظران این موارد به سازمان گزارش شود تا با تخلفات احتمالی برخورد شود.

وی همچنین عنوان کرد: با توجه به تعداد طبقات شهرهای استان؛ در زمینه استفاده از مصالح بنایی نیز باید فرهنگ سازی شود و هزینه تمام شده یک ساختمان با بهره گیری از مصالح بنایی در مقایسه با سایر روش ها و مصالح ساختمانی که بیشتر در شهرها استفاده می شود  صورت گیرد.

وی ادامه داد: این امر در شهرهای و روستاهای اطراف استان قم بهتر پاسخ می دهد و در مجموع ساخت و سازهای می بایست به گونه ای باشد که ساختمان ها دارای کیفیت مطلوبی باشد تا در بروز حوادث طبیعی دچار کمترین آسیب و  خسارت شوند.

در ادامه نیز شهرداران و بخشداران به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

ضرورت وجود نظارت میدانی بر ساخت وسازها ، وحدت رویه و داشتن قالب دستور نقشه یکنواخت ، برخورد با تخلفات ساختمانی ، رفع مشکلات صدور موافقت نامه برای گلخانه ها و بخش کشاورزی، معرفی مهندسانی از سوی سازمان نظام مهندسی به شهرداری ها و بخشداری های استان جهت پیگیری موضوعات نظارتی ، آمادگی برای مشارکت در ارائه خدمات مهندسی به صورت الکترونیکی ، هماهنگی برای ورود پروژه های گردشگری و سایر پروژه های خارج از محدوده به سازمان به منظور انجام ساخت و ساز اصولی و تاکید بر استفاده از مصالح استاندارد از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

[thumb=right]

"نشست

[/thumb]

[thumb=right]

نشست بخشداران و شهرداران استان با ریاست سازمان

[/thumb]

[thumb=right]

نشست بخشداران و شهرداران استان با ریاست سازمان

[/thumb]

[thumb=right]

نشست بخشداران و شهرداران استان با ریاست سازمان

[/thumb]

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات