آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت اول)

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت اول)
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

به استناد ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52 تا 57 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم(نوبت اول) در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده زیر تشکیل می‌گردد؛ بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:


1)ارائه گزارش عملکرد سال 97 هیئت مدیره

2)ارائه گزارش بازرسان
3)بررسی و تصویب ترازنامه سال 97
4)بررسی و تصویب اصلاحیه پیشنهادی بودجه و تباصر سال 98

زمان: شنبه 30 آذرماه 1398 ساعت 19
مکان: بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به میدان سپاه، سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم

توضیح مهم:
بر اساس اصلاحی ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول اکثریت،


مجمع عمومی نوبت دوم روز چهارشنبه 11 دی ماه 1398 ساعت 16

در محل میدان معلم، سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)
با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت یافته و برگزار خواهد شد.
در صورت ارائه وکالتنامه(حداکثر از 2 نفر)، وکالتنامه ارائه شده می بایست مطابق متن مندرج در سایت سازمان تکمیل و حداقل 24 ساعت قبل از روز برگزاری مجمع به پیوست کارت عضویت موکل در دبیرخانه سازمان استان ثبت و در روز مجمع ارائه گردد.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات