درخواست کمیسیون تخصصی عمران سازمان برای دریافت نظرات اعضاء

درخواست کمیسیون تخصصی عمران سازمان برای دریافت نظرات اعضاء

کمیسیون تخصصی عمران سازمان طی فراخوانی از مهندسین رشته عمران عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دعوت نمود به منظور شناسایی اهم موارد مورد نظر جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در این کمیسیون، نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق همین سایت اعلام تا پس از جمع بندی و تعیین اولویت های مربوطه در کمیسیون مطرح و نتایج حاصل از مباحث جهت استفاده عموم مهندسین انتشار یابد.ضمناً زمان برگزاري جلسات كميسيون ،يكشنبه ها از ساعت 17 الي 19 در محل سازمان مي باشد.

جهت اعلام نظر کلیک فرمایید

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات