معرفی سامانه نظارت عالیه در خصوص شکایات مردمی

معرفی سامانه نظارت عالیه در خصوص شکایات مردمی

جهت شکایت مردمی در خصوص رعایت مقررات ملی، ساختمان های در دست ساخت سطح استان به سامانه جامع نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان در بخش شکایت مردمی این سامانه به آدرس snam.mrud.ir مراجعه فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات