استعلام قیمت تعدادی اقلام اداری

استعلام قیمت تعدادی اقلام اداری

نظر به اینکه این سازمان قصد فروش تعدادی اقلام اداری را دارد لذا از کلیه کسانی که خواهان این وسایل می باشند دعوت به عمل می­ آید ضمن بازدید از وسایل در ساعات ۱۳:۳۰-۸:۳۰ روزهای هفته به غیر از روزهای پنج شنبه به نشانی: کرمان- شهرک لاله - خیابان شهید زریسفی- زریسفی ۸ ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به قیمت گذاری هر یک از اقلام و جمع کل آنها بر اساس فرم مربوطه و پس از مهر و امضا کردن و در پاکت در بسته قراردادن حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ اقدام و پاکت مربوطه را تحویل واحد اداری سازمان دهند. (فرم مربوطه از آقای مهندس ابوسعیدی در ساختمان شماره دو گرفته شود)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات