گزارش تصویری جلسه کمیسیون ماده 5 شهر بجنورد شنبه 2 آذر ماه 1398

گزارش تصویری جلسه کمیسیون ماده 5 شهر بجنورد شنبه 2 آذر ماه 1398

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات