گزارش تصویری حضور کارکنان راه و شهرسازی در راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور شنبه 2 آذر ماه 98

گزارش تصویری حضور کارکنان راه و شهرسازی در راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور شنبه 2 آذر ماه 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات