ممنوعیت افزایش خودسرانه کرایه های تاکسی،آژانس و سرویس مدارس

ممنوعیت افزایش خودسرانه کرایه های تاکسی،آژانس و سرویس مدارس

ممنوعیت افزایش خودسرانه کرایه های تاکسی،آژانس و سرویس مدارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری گناباد پورعیدی سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری گناباد افزود : پیرو نامه ۱۶۷۹۴۸ مورخ ۹۸/۰۸/۲۴ رانندگان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را به بهانه سهمیه بندی بنزین ندارند.

علی پورعیدی ضمن تشکر و قدر دانی از رانندگان قانونمند افزود بازرسی مداوم و روزانه مشترک توسط بازرسین سازمان و اداره صمت انجام خواهدشد

وی خاطر نشان کرد: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه افزایش خودسرانه و دریافت کرایه اضافی، مطابق قوانین و مقررات حمل و نقل و یا تعزیرات اعمال قانون خواهد شد.

پورعیدی یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده افزایش نرخ در هر مسیر با اعلام کد یا پلاک تاکسی مورد نظر از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری یا شماره تلفن ۵۷۲۲۸۰۳۳ سازمان حمل و نقل شهرداری گناباد مراتب را گزارش و پیگیری نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات