نصب المان کتاب در میدان کتاب شاهرود/کتاب تغذیه فرهنگی هر جامعه است

نصب المان کتاب در میدان کتاب شاهرود/کتاب تغذیه فرهنگی هر جامعه است

نصب المان کتاب در میدان کتاب شاهرود/کتاب تغذیه فرهنگی هر جامعه است

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه کتاب تغذیه فرهنگی هر جامعه است، گفت: باور ما بر این است که کشور ما مبتنی بر دیرینه فرهنگی غنی است .

محسن احمدی با بیان اینکه امیدواریم  با نصب المان‌های کتاب تاثیر بسزایی در القای سرانه کتابخوانی شهروندان داشته باشیم، افزود: با نصب المانهای شهری و با احیا و باز زنده سازی از فرهنگ جامعه سعی کردیم  به وسیله ارتقای نقش المان‌های شهری، شاهد نهادینه شدن سبک نشانه سازی و نشانه پروری برای رساندن موضوع و مفهوم چه مستقیم و چه انتزاعی در پس پرده ی این رویه باشیم.

وی ضمن بیان این مطلب که ارتقای فرهنگ کتابخوانی در بین شهروندان یکی از دغدغه‌های فرهنگی مدیریت شهری شاهرود است،ابراز داشت: در شهرو جامعه ای که سرانه مطالعه اهالی آن بالا باشد بی شک نظم، احترام به قانون، صیانت از محیط زیست،رعایت حقوق شهروندی و ...به عنوان یک فرایند بدیهی در کالبد شهر جریان می‌یابد که این موضوع بستر و چشم انداز مناسبی از یک شهر آرام و ایمن را به تصویر می‌کشد.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه براین باور هستیم که تقویت حوزه‌های فرهنگ و کتابخوانی بر رفتار شهروندی تأثیرگذار خواهد بود،اظهار داشت: اگر مردم یک شهر کتابخوان باشند آگاهی‌های آن‌ها به عنوان شهروندان مطلع در اداره امور شهری نیز کمک رسان خواهد بود.
احمدی در پایان با بیان اینکه توجه به عنصر کتاب به‌عنوان عامل پویایی فرهنگی موردتوجه قرارگرفته است، عنوان داشت: گیاه بر روی المان کتاب بدین مفهوم است که کتاب زمینه آگاهی، رشد ،سبزینگی و تبلور جامعه را فراهم می‌کند.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات