برگزاری جلسه کمیته پژوهش در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت

برگزاری جلسه کمیته پژوهش در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت

جلسه کمیته پژوهش ساعت 11 صبح یکشنیه مورخ 98/9/3 در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت با حضور متین عاشوری، مدیر نوسازی و تحول اداری، محمد علی پیر بازاریان، سرپرست مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری، نرجس محجوب، ریئس اداره مطالعات و پژوهش و کارشناسان مدیریت نوسازی و تحول اداری جهت بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد با عناوین "ارتقاء سطح مردم گرایی در فضاهای شهری، مطالعه موردی :(مراکز محله های سنتی شهر رشت ) " و "بررسی ادارک شهروندان از مفهوم محله و تغییرات آن در طول زمان،( مطالعه موردی :شهر رشت) "برگزار شد و موضوعات مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات