تفاهمنامه بین شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گیلان منعقد شد

تفاهمنامه بین شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گیلان منعقد شد


به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی، به منظور تعامل، هم افزایی و بهره گیزی مناسب از توانمندی های دانشگاه گیلان و شهرداری بندرانزلی، در مدیریت شهری و تحقق سیاست دستیابی به مدیریت کارا، اثربخش و پایدار از طریق همفکری و همکاری های دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی این تفاهمنامه بین شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گیلان منعقد شد.

بر اساس این همکاری توسعه سازمان یافته و روز افزون همکاری های دانشگاه گیلان و شهرداری انزلی از طریق تعیین، توسعه و حمایت از انواع شیوه های همکاری طرفین، بر حسب اولویت های توسعه و شاخص های پیشرفت در شهر صورت می پذیرد.

بر اساس این تفاهمنامه دانشگاه گیلان متعهد به آموزش کارکنان شهرداری، مشارکت در حل مشکلات و مسائل شهرداری، معرفی متخصصین دانشگاهی برای حضور در کارگروه های تخصصی شهرداری، اجرای طرح های نو و خلاقانه برای اجرای توسعه های پایدار شهر، بررسی و تدوین اولویت های توسعه شهر، انجام مطالعات و تهیه طرح های اجرایی برای پروژه های دارای اولویت برای توسعه شهری، پیشنهاد سیاست ها و برنامه های راهبردی و مطالعات در حوزه مدیریت شهری، نظارت بر کاربردی شدن طرح های مطالعات پایان یافته و برنامه ریزی جهت به کارگیری آن ها، جمع آوری ایده و نظرات شهروندان و محققان در حوزی شهری و تدوین راهکارهای تبدیل ایده های مطلوب به طرح و برنامه های اجرایی و برگزاری مسابقه معماری با موازین و استاندارد های حرفه ای برای پروژه های مهم شهری شد.

همچنین شهرداری بندرانزلی متعهد به حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری که درباره مسائل شهر انزلی اجرا می شود، بررسی پیشنهادات طرف اول و تعیین تکلیف آن بر حسب قانون های شهرداری و شورای اسلامی شهر، بررسی و پیگیری تعهدات با قراردادهای فی مابین و تهیه و در اختیار قرار دادن مکانی در شهر انزلی جهت حضور دانشگاه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی

  منبع خبر

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی یک شهرداری در شهر بندرانزلی می باشد

   نظرات