جلسه ستاد بحران شهرداري بندرانزلي برگزار شد

جلسه ستاد بحران شهرداري بندرانزلي برگزار شد


در ابتداي اين جلسه دكتر پور قربان شهردار محترم بندرانزلي، از زحمات همكاران نواحي 1 و 2 و فضاي سبز و به ويژه معاونت محترم خدمات شهري در ايام بحراني تشكر و قدرداني نمودند. سپس در ادامه مهندس توانا مطالبي در خصوص اقدامات انجام شده جهت مقابله با بحران كه در سالهاي گذشته انجام مي شده و نيز اقدامات سالجاري براي پيشگيري و مقابله از آبگرفتگي معابر انجام و يا در دست اقدام مي باشد ارائه نمود. مهندس رضواندل نيز به عنوان معاونت محترم خدمات شهري، بحران را فقط محدود به ايام بارندگي و يا برفي ندانسته اند. ايشان يكي از مصاديق بحران را ساماندهي سگ هاي بلا صاحب دانسته و از جمله اقدامات انجام شده در اينخصوص را انجام مرحله اول عقيم سازي سگها بيان كردند. همچنين از جمله اقداماتي كه براي پيشگيري از بحران در سالجاري انجام گرفت، لايروبي 15 كيلومتر از انهار سطح شهراست كه لازم است اين اقدامات انجام شده كه براي اولين بار از فصل تابستان اقدام شد به اطلاع همشهريان نيز رسانده شود. در ادامه پس از تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی

  منبع خبر

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی یک شهرداری در شهر بندرانزلی می باشد

   نظرات