سومین جلسه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی برگزار شد

سومین جلسه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی با حضور اعضا در شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان، در سومین نشست اعضای کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی، مباحثی از قبیل نتیجه تغییر عنوان پست حفاظت و بهره برداری در واحد رودخانه ها و تناقض های موجود در سامانه ملی ساختار و دستورالعمل های ابلاغی در خصوص مشاغل عمومی و اختصاصی و مصوبه مجمع عمومی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سمنان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سمنان

    شركت آب منطقه‌ای سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات