چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار...

چهارمین نشست اعضای کمیسیون توسعه مدیریت و فناوریهای مدیریتی شرکت آب منطقه ای با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان، در نشست اعضای کمیسیون توسعه مدیریت مباحثی در خصوص اجرا و پیاده سازی آی پی ها و فیبر نوری و محاسبه سوابق و همچنین ارتقای رتبه کارمندان شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سمنان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سمنان

    شركت آب منطقه‌ای سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات