برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در شرکت...

*

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری کارگاهی با موضوع ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در محل شرکت برگزار شد. مخاطب کارگاه کلیه همکاران شرکت و  هدف از  برگزاری آن  آشنایی با راهکارهای ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از  زمینه های ایجاد  فساد اداری بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

    شركت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات