خراسان رضوی دراجرای طرح سازگاری با کم آبی پیشرو و موفق عمل کرده...

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو در نخستین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک که به همت جمعیت خانه سبزوار در این شهرستان برگزار شد از تصویب نهایی طرح سازگاری با کم آبی خراسان رضوی خبر داد و گفت: خراسان رضوی یکی از استان های پیشرو در اجرای عملیاتی این طرح است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، «بنفشه زهرایی» به مهمترین اهداف این همایش  اشاره کرد و تصریح کرد: حمایت از سفره های آب زیر زمینی، بهینه مصرف کردن، توجه به چشم اندازهای اقلیمی با توجه به اثرات اقلیمی و گرمایشی و سیاست های فرابخشی برای سازگاری با شرایط جدید، تغییر الگوی تغذیه، روش های تولید انرژی، تغییر الگوی کشت، تقویت  مشارکت عمومی ذینفعان، بهره وران  و ثمن ها در تدوین و اجرای طرح سازگاری با کم آبی، اطمینان از پایبندی نمایندگان دولت در استان ها به تعهدات ذکر شده در طرح سازگاری با کم آبی،  تاکید بر اجرای سند سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی  و ارائه گزارشهای دوره ای عملکرد توسط کمیته پیگیری که در هر استان تشکیل می شود، اصلاح قوانین با هدف جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و سیاست گذاری برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی، هدایت حمایت های دولتی در راستای کاهش تلفات تبخیر و تلفات آب در بخش کشاورزی به نحوی که ضمن کاهش مصرف آب کمترین خسارات به کشاورزان برسد و تقویت پژوهش ها مرتبط با وضعیت عمرانی آب های زیر زمینی  از جمله اهدافی است که در این همایش دنبال شد.

زهرایی در پاسخ به این سوال که نقش فرهنگ سازی و آگاهی بخشیدن به شهروندان در طرح ملی سازگاری با کم آبی چیست؟ گفت: مدیران استانی و به خصوص معاونت های فرهنگی در هر سیستم اداری با تعامل و تشکیل اتاق فکر می توانند با نمایندگان رسانه ها درباره اطلاع رسانی شفاف و آگاهی بخشی در زمینه  فراهم کردن بستر های فرهنگی مدیریت آب توسط شهروندان گام های مثبتی بردارند.

وی یادآور شد: درکار گروه ملی طرح سازگاری با کم آبی در راستای همکاری و تعامل با رسانه ها خیلی کار جدی صورت نگرفته که امیدواریم با ابلاغ طرح به استان ها مدیران مرتبط جهت ترویج و ترغیب شهروندان به اجرای طرح از طریق مطبوعات و رسانه ها به صورت جدی این مهم را پیگیری نمایند .

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه به طرح های آبخیزداری در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی در حوزه آبخیز داری یکی از استان پیشرو و بسیار فعال است و طرح های متعدد آبخیزداری را اجرا کرده است .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات