جلسه ارزیابی عملکرد برنامه های عملیاتی معاونت طرح و توسعه شرکت آب...

جلسه ارزیابی عملکرد برنامه های عملیاتی معاونت طرح و توسعه در شش ماه اول سال جاری با حضور مدیرعامل، معاون طرح و توسعه و جمعی از مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه مدیریت تامین و انتقال آب، مدیریت طرح های توسعه منابع آب، مدیریت فنی آب و نیز مدیریت مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده گزارش عملکرد شش ماهه واحد خود را ارائه کردند.

براساس گزارش ارائه شده وضعیت پیشرفت پروژه ها و تامین منابع مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص نقاط قوت و فرصت های قابل بهبود تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات