یزدی ها بیش از 100 درصد منابع آب تجدید پذیر خود را استفاده می کنند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، با اشاره به این که کشورهای دنیا کمتر از40 درصد از منابع آب تجدید پذیر خود را استفاده می کنند، گفت: ایران 85 درصد از این منابع را استفاده می کند و این درحالی است که استان یزد به دلیل نوع اقلیم و میزان بارش بیش از 100 درصد منابع آب تجدید پذیر را مورد استفاده قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، یازدهمین جلسه شورای حفاظت شهرستان بافق با حضور فرماندار بافق، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد و دیگر اعضا برگزار شد.

در این جلسه ابتدا رئیس اداره منابع آب شهرستان تحلیلی بر وضعیت بارندگی شهرستان انجام داد و سپس در رابطه با اقدامات صورت گرفته در راستای طرح احیا و تعادل بخشی نظیر طرح خاموشی زمستانه، تحویل حجمی و نصب کنتورهای هوشمند، طرح های سپاس و داناب توضیحاتی ارائه نمود.

فرماندار بافق نیز بر لزوم تصمیم گیری منطبق بر کار کارشناسی شده و اجرای خاموشی چاهها و همچنین پیگیری نصب کنتور هوشمند به منظور اجرای طرح تحویل حجمی و برنامه ریزی توسط کشاورزان منطقه، تاکید کرد.

در ادامه «جواد منصوری» معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، با اشاره به برداشت بیش از حد منابع آب تجدید پذیر در ایران و بویژه استان یزد، گفت: کشورهای دنیا بیشتر از 40 درصد منابع آب تجدید پذیری که در اختیار آن ها قرار می گیرد را استفاده نمی کنند اما در ایران میزان بیشتری از این منابع آب تجدید پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

وی میزان مصرف منابع آب تجدید پذیر در ایران را حدود 85 درصد عنوان کرد و افزود: متاسفانه در استان یزد به دلیل نوع اقلیم و میزان بارش بیش از 100 درصد منابع آب تجدید پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، استفاده بیش از حد منابع آب در استان را عامل کاهش کیفیت و کاهش میزان آب دردسترس دانست و بیان کرد: یکی از پیامدهای برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی افزایش EC آب استان یزد و شهرستان بافق است که در صورت ادامه همین رویه، کیفیت منابع آب در این شهرستان در آینده به نحوی تنزل می یابد که غیرقابل استفاده خواهد شد.

منصوری در پایان بر لزوم بررسی راهکارهای موثر بر کاهش و کنترل مصرف آب تاکید کرد و گفت: باید در کنار فرهنگسازی در این زمینه، به اجرای طرح هایی نظیر خاموشی چاه ها توجه ویژه ای داشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات