برگزاری پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت

در تاریخ 98/08/30جلسه شورای معاونین و مدیران با حضورمدیرعامل محترم و کلیه اعضا برگزار و تصمیماتی در راستای ارتقای سلامت اداری پیشبرد اهداف سازمانی و بررسی مسائل و مشکلات اداری برگزار گردید .

در تاریخ 98/08/30 پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران  شرکت با حضور جناب آقای مهندس پور احمد رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل ، اعضا محترم هیئت مدیره ، معاونین و مدیران حوزه ستادی و ادارات منابع آب شهرستانهای  تابعه برگزار گردید. در این جلسه کلیه معاونین و مدیران نسبت به ارائه مسائل  و مشکلات و عملکرد اداره حوزه عمل خود اقدام و مدیر عامل محترم نسبت به ارائه راهکار و توضیحات قانونی اقدام نمودند .

در ادامه جلسه مدیر عامل محترم به کلیه معاونین تاکید نمودند جهت تعامل بیشتربا همکاران جلسات مستمر داخلی با پرسنل حوزه عمل  برگزار نمایند .کنترل سامانه ها به صورت مستمر و دقیق صورت گردید .صرفه جویی در دستور کار همه معاونین و مدیران قرار گردید . بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به شناسایی درآمدهای جدید اقدام گردد .با توجه به الزامات قانونی نسبت به نصب کنتورهای هوشمند اقدام  و تعیین بستر و حریم ، ساماندهی رودخانه ها به دقت انجام پذیرد . در خاتمه جلسه از سرکار خانم مهندس خرمی مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت به علت جدیت در امورات محوله با اهدا لوح تقدیر قدردانی گردید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای ایلام

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای ایلام

    شركت آب منطقه‌ای ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات