خرابي شبكه هاي برق روستاهاي زلزله زده آذربايجان شرقي برطرف شد

خرابي شبكه هاي برق روستاهاي زلزله زده آذربايجان شرقي برطرف شد


به گزارش پايگاه خبري توانير،معاون هماهنگي توزيع شركت توانيربا بيان اينكه كاربازسازي شبكه هاي برق روستاهاي زلزله زده آذربايجان شرقي ومراكزاستقرارزلزله زدگان تا ساعت 11شب گذشته (شنبه 18آبان) به انجام رسيد،ازتمركز تلاشگران توزيع برق اين استان براي برق رساني به چادرها واماكن استقرار زلزله زدگان روستاي ورنكش با توجه به حجم بالاي خسارتها دراين روستا ،خبرداد.
مهندس غلامعلي رخشاني مهرتاكيد كرد: درحال حاضرهيچگونه نگراني به لحاظ تامين برق مناطق زلزله زده وجود ندارد وضمن استقرار اكيپهاي برق درتمامي روستاهاي آسيب ديده، كاربازسازي شبكه هاي برق بدون آنكه ضرورتي براي استفاده ازظرفيت استانهاي معين وجود داشته باشد،انجام شد.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات