نصب و راه اندازی 25 سامانه الکترودیالیز و حذف کدورت روستاهای خوزستان

توافق نامه نصب و راه اندازی 25 سامانه الکترودیالیز و حذف کدورت با حضور معاونت عمرانی استانداری خوزستان و سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزستان امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان عادل حرباوی گفت: این توافق نامه در راستای تفاهم نامه ای است که با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری خوزستان و شرکت آبفا روستایی منعقد شده بود.

سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزستان ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه 20 سامانه الکترودیالیز در سطح استان خوزستان و در تاسیسات آبرسانی روستایی نصب و راه اندازی خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر 5 سامانه آماده نصب هستند و تا پایان سال 15 سامانه دیگر نیز نصب و راه اندازی خواهند شد.

حرباوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نصب و راه اندازی 5 سامانه حذف کدورت توسط آبفا روستایی خوزستان اظهار کرد: نصب و راه اندازی این 5 سامانه جزء تعهدات شرکت آبفا روستایی است و در اولین گام اولین سامانه حذف کدورت در تاسیسات آبرسانی روستایی مراونه اهواز نصب و به بهره برداری خواهد رسید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات