نواخته شدن زنگ آب در مدرسه روستای کلاته کاظم شهرستان باخرز

نواخته شدن زنگ آب در مدرسه روستای کلاته کاظم شهرستان باخرز

زنگ آب با هدف ترویج اصلاح الگوی مصرف و با همکاری روابط عمومی آبفار باخرز و معلمین در روستای کلاته کاظم در شهرستان باخرز نواخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سرپرست امور آبفار باخرز بیان کرد: با هدف آموزش مصرف بهینه آب بین دانش آموزان زنگ آب در مدرسه  عاشورا با همکاری معلمان در روستای کلاته کاظم نواخته شد.

مجید بخشی، برنامه ریزی برای اجرای آئین زنگ آب را، انتقال فرهنگ صرفه جویی بین دانش آموزان و افراد جامعه دانست و گفت: مدارس نقش عمده ای در ایجاد روحیه صرفه جویی در بین دانش آموزان دارند و هر قدر مبانی آموزشی در حوزه صرفه جویی به دانش آموزان در مدارس ارائه شود به همان میزان تاثیر آن در خانواده و جامعه مشاهده خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات