از ابتدای سال گذشته تاکنون؛ بیش از ۴۶ کیلومتر شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب در شهرهای کردستان اجرا شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات