جذب نیروی امریه در وزارت نیرو

جذب نیروی امریه در وزارت نیرو

مشمولین وظیفه دارای برگ اعزام مورخ 1398/12/01 در صورت تمایل به گذراندن دوران وظیفه به صورت امریه در وزارت نیرو می‌­توانند جهت ثبت‌­نام تا مورخ 1397/09/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مزبور ثبت‌نام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

    نظرات