انتخابات هیات رئیسه سال دوم هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار گردید


انتخابات هیات رئیسه سال دوم هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان در جلسه روز  مورخ ۹۸/۰۸/۲۵ هیات مدیره سازمان ، انتخابات هیات رئیسه برگزار و اعضای زیر با کسب اکثریت آراء به عنوان هیات رئیسه جدید سازمان انتخاب شدند:

مهندس محمد ابراهیم‌پور رئیس سازمان
مهندس علی تهرانی ثانی  نایب رئیس اول
مهندس مسعود رضوی  نایب رئیس دوم
مهندس سید حامد قدس علوی دبیر

گزارش دیگری حاکیست در جلسه مورخ 98/09/02 هیات مدیره ، به پیشنهاد هیات رییسه،  سید مجید حسینی با کسب اکثریت آرا به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات