سید مجید حسینی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان شد.

سید مجید حسینی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان شد.

سید مجید حسینی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان در جلسه مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ هیات مدیره ، به پیشنهاد هیات رییسه،  سید مجید حسینی با کسب اکثریت آرا به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات